InBalance FlexibilityScan

In 5 dagen jezelf en je team scannen, beter begrijpen en versterken met de InBalance FlexiblityScan, onze VeerkrachtMonitor. Zo krijg je het verzuim omlaag.

  • De online VeerkrachtMonitor geeft in vijf dagen de veerkracht weer van jou en het team.

  • De actieve terugkoppeling van de online bedrijfscoach geeft iedereen werkbare inzichten.

  • Samen maken we de factoren zichtbaar die binnen jouw organisatie de veerkracht bepalen. Daarmee krijgen teams handvatten om het verzuim te verlagen.

Meten

De VeerkrachtMonitor is praktijk-gebaseerd en meet wat de veerkracht van medewerkers is. Daarmee krijg je zicht op de verzuimfactoren.

Begrijpen

Actieve terugkoppeling geeft iedereen relevante inzichten om het eigen potentieel aan inzet, veerkracht en well-being te gebruiken.

Versterken

Focus en versterk jouw teams op individueel en organisatorisch niveau - van lijn tot (team)leider - door het optimaal toepassen van nieuwe inzichten.

Totaal Verzuim Aanpak

Door meten - begrijpen - versterken wordt met de InBalance FlexibilityScan in combinatie met een gestructureerde inzet van InBalance 30 het verzuim omlaag gebracht.

De Totaal Verzuim Aanpak met de InBalance FlexibilityScan.
Hoe werkt het?

Inzicht krijgen in de factoren van het verzuim krijg je door de veerkracht te meten met de InBalance FlexibilityScan. Jouw medewerkers bepalen wat de kracht van de organisatie als geheel is: de ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. Met coaching voor bedrijven en onze online VeerkrachtMonitor krijg je helder inzicht in de (veer)kracht van iedere individuele medewerker. Daarmee krijg je inzicht en grip op verzuim.

Meten met de Totaal Verzuim Aanpak
Een week lang meet en monitort de online bedrijfscoach de kracht van jouw team én de dynamiek van jouw bedrijfscultuur. Zo leggen we de factoren bloot die in jouw organisatie de veerkracht bepalen. Met deze heldere inzichten kun jij aan de slag om samen met ons het verzuim aan te pakken. De resultaten uit de VeerkrachtMonitor laten zien welke medewerkers hun veerkracht kunnen verbeteren door deel te nemen aan de InBalance 30 of de InBalance Leaders. Zodat het verzuimpercentage omlaag wordt gebracht.

"Het inzetten van de Veerkracht Monitor gaf duidelijkheid over onze sterke en zwakke punten."

Begrijpen
Met de InBalance FlexibilityScan ontdek je hoe je de dynamiek in jouw organisatie kan optimaliseren en het verzuim omlaag kan krijgen. De VeerkrachtMonitor bezorgt je inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van jouw team(s) en medewerkers leren over hoe ze omgaan met collega’s of cliënten. Anders gezegd: inzichten die de effectiviteit van hun werk bepalen. Alle deelnemers krijgen dan ook direct terugkoppeling over hun persoonlijke inzichten op werksituaties.

"Door het nieuwe inzicht over mijn wijze van handelen weet ik nu hoe het anders kan."

Versterken
Veerkracht is er altijd en het heeft continu invloed op een bedrijfscultuur. Als je regelmatig monitort, zie je of de veerkracht verandert. Met de VeerkrachtMonitor leer je wat de succesfactoren zijn om snel bij te sturen met – bijvoorbeeld – stimulansprogramma’s.

Het versterken van de dynamiek binnen jouw bedrijf werkt al zodra je de bereikte resultaten van de VeerkrachtMonitor deelt met jouw medewerkers en collega’s. Deze terugkoppeling geeft jou bovendien handvaten om door te gaan op behaalde successen.

Werven en behouden
Met de resultaten van de VeerkrachtMonitor versterk je de betrokkenheid in jouw teams én onderscheid je jouw bedrijf bij toekomstige werknemers. En laat vooral ook jouw eigen energie en inzet zien: dat geeft je collega’s een goed gevoel. Persoonlijke ontwikkeling en brede bewustwording van jouw teams draagt immers bij aan het succes van de gehele organisatie.