Ervaringen van deelnemers

Hij wordt aangesteld als ICT architect waarbij zijn directiefunctie wordt overgenomen door een regiodirecteur. Robert heeft last van nekklachten die zijn functioneren op het werk zeer bemoeilijken. Robert: "Hoe kom ik van mijn nek- en rugklachten af."

 

Aanpak - inzet van InBalance

Gedurende het begeleidingsproces ziet Robert in dat zijn nekklachten worden veroorzaakt door stress over zijn 'degradatie'. Vervolgens leert hij om te gaan met zijn nieuwe, lager gepositioneerde, functie. Robert past de inzichten uit de begeleiding toe in zijn werk en bewerkstelligt na twee weken reeds een verbeteringsomslag.

 

Inzicht

Robert ontdekt dat zijn competentie niet ligt in people management en aanvaardt de gevolgen daarvan. Hij ziet in dat zijn kracht meer ligt op het gebied van beleid, innovatie, ICT architectuur, standaardiseren en aansturen van grotere ICT processen. Hij ziet de uitdaging van de nieuwe functie en pakt voortvarend de nieuwe mogelijkheden aan. 

 

Resultaat

- Twee weken na afloop van de begeleiding is Robert in gesprek met zijn directeur over een plan van aanpak, zijn nieuwe functieomschrijving, een presentatie en de planning van bijeenkomsten met de werkmaatschappijen.

 - Robert heeft geen nekklachten meer en zet een nieuwe afdeling op. 

 - Het bedrijf behoudt een professional en bespaart wervingskosten, gouden handdruk en bemiddeling voor outplacement. Verlies van een goede ICTer zou, op dit niveau, tussen de €100.000 en €150.000 bedragen.

De begeleiding in de praktijk

Robert, 44 jaar, is directeur van de ICT afdeling van een internationale uitzendorganisatie. Hij krijgt na zes jaar een andere functie.

Er staat weer een reorganisatie voor de deur en zijn direct leidinggevende stelt zichzelf de vraag of ze hem eigenlijk niet wil weg-reorganiseren. De kernvraag voor haar is: "Waarom lijkt Jeroen zo geweldig in allerlei testen en workshops en valt hij in de praktijk zo tegen?" 

 

Aanpak - inzet InBalance

In de begeleiding vindt dagelijks intensieve online discussie plaats over diverse werksituaties. In een uitgebreide face to face intake legt Jeroen, samen met ons, de basis voor zijn begeleiding. Elke dag krijgt Jeroen vervolgens casussen om zijn communicatieadviezen te transformeren van abstracte onderwerpen naar concrete plannen van aanpak. Regelmatig is er telefonisch consult.

Hij leert gestructureerd te kijken naar zijn eigen functioneren onder begeleiding van ons als een niet-belanghebbende. Na drie weken vindt de verbeteringsomslag plaats en Jeroen krijgt voor het eerst weer een compliment van zijn direct leidinggevende.

 

Inzicht

Jeroen ziet in dat hij als adviseur niet kan aankomen met vrijblijvende, academische adviezen. In de coaching ervaart hij een proces van persoonlijke ontwikkeling door de dagelijkse coachvragen en de adviezen voor competentieverbetering. Hij heeft nu ook de vaardigheid geleerd om de vertaalslag te maken van abstracte concepten naar concrete plannen. Hij verlaat zijn oude stellingname dat het werkveld 'dom is, alleen doet en niet denkt'. Hij ziet in dat het om hemzelf gaat en dat zijn adviezen heel tastbaar, klip en klaar moet zijn.

 

Resultaat

- Jeroen krijgt na de coaching nog een consolideringstraject gedurende zes weken van een keer per week online een onderwerp uitwerken voor internalisering. 

 - Hierna volgt zijn functioneringsgesprek. De direct leidinggevende is nu zeer enthousiast over zijn adviescompetentie. Zij kwalificeert hem nu als een van de vier adviseurs die binnen haar team onmisbaar zijn. 

 - Besparing door behoud van een zeer ervaren professional ongeveer €80.000. 

Jeroen, 47 jaar, is bedrijfsadviseur voor een internationaal opererend telecombedrijf. Tot nu toe heeft hij een rustige carriëre achter de rug, maar er zijn twijfels gerezen over zijn functioneren.

Alexander, 49 jaar, is verantwoordelijk voor sales van Leven en Schade/bedrijven. Hij is door onbekende oorzaak overspannen geworden en de bedrijfsarts heeft hem drie maanden rust, thuisblijven, wandelen en sporten voorgeschreven.

Alexander geniet respect en vertrouwen bij zijn klanten en is top sales voor zijn bedrijf in Nederland. Hij heeft een uitstekende staat van dienst en gaat helemaal op in zijn werk. Zonder dat hij het echt merkt krijgt hij een burn out. Na de drie maanden van rust is de stress echter niet voorbij. De bedrijfsarts stelt nu zes maanden rust voor en 25% weer proberen te werken. Op dat moment grijpt het hoofd P&O in en stelt Alexander voor om begeleiding te gaan doen naast de 25% terugkeer. Alexander stemt hier mee in. P&O: "We willen dat hij weer goed functioneert."

 

Aanpak - inzet InBalance

In de dagelijkse web based coaching ontwikkelt Alexander een diepgaande dialoog met zijn coach. Samen onderzoeken ze welke variabele mogelijk de onderliggende oorzaak is van zijn stressproblematiek. Vanwege het intensieve karakter van zijn begeleidingstraject vinden er wekelijks coachinggesprekken plaats op de werkplek. Na drie weken ervaart Alexander de verbeteringsomslag. Hij heeft dan ontdekt wat de storende variabele is die de oorzaak van zijn `stress` was. Ondertussen werkt Alexander in week drie van de coaching weer voor 50% en met veel plezier.

 

Inzicht

Alexander ontdekt dat hij het vertrouwen in zichzelf is kwijt geraakt. De aanleiding voor zijn stress was een nieuwe leidinggevende die jonger was dan hij en ooit zijn stagiaire. Hij realiseert dat hij zich hierdoor een 'loser' voelde. Hij leert door de coaching om naar zichzelf te kijken vanuit het vertrouwen in zijn bewezen vakmanschap en te accepteren dat hij zelf onvoldoende managementcompetenties heeft. Hierdoor bevrijdt hij zichzelf van zijn negatieve gevoelens die de stress en zijn uitval veroorzaakten.

 

Resultaat

Alexander is aan het eind van het coachtraject weer helemaal aan het werk. 

 - Een half jaar later is hij weer de top salesman die hij altijd was. 

 - Besparing door behoud van een zeer ervaren topprofessional die veel omzet genereert ongeveer €100.000 qua salaris.

online  begeleiding coaching

HOME - Online  Coaching - Master Your Conscious Self

Enter your text here

Enter your text here

Nederlands
English